Anno 1852

Bulhuset byggdes 1725 på Bolex gård i Eskelhem socken och flyttades in till Visby 1852. Garveriverksamheten var redan i gång sedan många år och fortsatte fram till 1974. Garveriet byggdes om till butik med en gammaldags atmosfär. Verksamheten med inköp av råa lammskinn har fortsatt och efter tillbygget av ateljen sker också mycket sömnad på plats.